Velkolepá Jazyková Hra


Našel jsem velmi zajímavou hru na stránkách poliglota, kterého sleduji. Jedná se o jazykovou hru. Hráči uslyší zvukový záznam a podívají se na možné odpovědi. ( Hráči vidí možnosti až ve chvíli, když zvukový záznam zní ) Podle O stránce, zvukové záznamy jsou fragmenty novinek z SBS Austrálie.

Hra dovoluje hráčům rozlišovat jazyky pomocí poslechu zvukových záznamů. Hráč se může v průběhu hry třikrát zmýlit. Na začátku mají hráči 2 možné odpovědi. Jak hra postupuje, možnosti se postupně zvětšují na 3, 4, atd. což dělá hru těžší.


Jazyková hra
Konečný verdikt


Original article The Great Language Game


My name is Vit and I am from a small city, Krnov, in the Czech Republic. I dedicate my time to writing, playing guitar, and Esperanto at the moment. My hobbies are also programming, reading, and travelling. 

Jmenuji se Vít a pocházím z malého města jménem Krnov v České Republice. V současné době se věnuji psaní, hře na kytaru a Esperantu. Mé koníčky jsou také programování, čtení a turistika.
Enhanced by Zemanta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...