Ads

Find a teacher

Varför ska vi egentligen lära oss ryska?  • Det ryska språket är en resurs för den internationella kommunikationen mellan nationer av den ryska federationen och OSS (Oberoende staters samvälde – forna republiker av Sovjetunionen).
  • Ryska är ett av de sex officiella språken i FN (Förenta Nationerna)
  • Rysslands nya öppenhet har under de senaste 10 åren lett till konsolideringen av ekonomiska, politiska och kulturella band mellan Ryssland och Europa, USA och Asien. Ryssland integreras snabbt i världsekonomin.
  • Många av de världskända litterära mästerverken är skapade av ryska författare och poeter: Griboyedov, Pushkin, Lermontov, Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Chekhov, Yesenin, Akhmatova, etc.
  • Det ryska språket är ett hjälpmedel för att närma sig den mystiska ryska själen.

Original article Why should we really be learning Russian?


My name is Christelle. I am 20 years old and I study French at the University of Stockholm. My parents are Russian, so I know the language.  Other than that, I know English (as I’ve translated this article from English), French (as I’ve mentioned) and I’m trying to improve at Esperanto.

Jag heter Christelle, är 20 år och pluggar franska vid Stockholms universitet. Jag är av ryskt ursprung, så det språket hör till. Vidare behärskar jag engelska (då jag översatt denna artikel från engelska), franska (som jag nämnt att jag pluggar) och håller på att slipa på min esperanto.

Photo credit
Wikimedia

Random posts

Videos

Ads

Contact Form

Name

Email *

Message *